Het is natuurlijk te hopen dat het u nooit gebeurt, maar realistisch gezien is de kans wel aanwezig dat fraudeurs het op een dag gemunt hebben op uw onderneming of dat die het decor is van incidenten of calamiteiten. Deze zaken zijn helaas niet altijd te voorkomen, absolute veiligheid bestaat immers niet. Het kan al beginnen met toekomstige medewerkers die identiteitsfraude plegen en bijvoorbeeld niet zijn wie ze zeggen te zijn. Maar het kan ook zo zijn dat een van uw medewerkers bedrijfsspionage pleegt of zelfs fraudeert. Zaken die negatieve gevolgen hebben voor uw bedrijf.